Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ III(31/12/2009) - Thứ Sáu, 1/01/2010 00:00

Năm 2010, năm cuối cùng thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm (2006 – 2010) và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001-2010), cũng là năm có nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Tài chính. Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính  đã có Chỉ thị số: 02 /CT-BCSĐ Về việc tổ chức Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ III năm 2010.

Chỉ thị nêu rõ, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Tài chính phải được tiến hành trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, gắn chặt với việc phấn đấu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị về tài chính – ngân sách của ngành; coi đây là nội dung quan trọng để đánh giá kết quả công tác. Ngay từ đầu năm 2010, các tổ chức, đơn vị trong toàn ngành Tài chính cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành, phấn đấu đạt được mục tiêu chung năm 2010 đã đặt ra: Tập trung huy động các nguồn lực tài chính, sử dụng có hiệu quả để góp phần đẩy nhanh tốc độ phục hồi tăng trưởng kinh tế, tạo đà tăng trưởng nhanh và bền vững; giữ ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn lạm phát ở mức cao; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2006-2010. Căn cứ mục tiêu chung của ngành, trên cơ sở nhiệm vụ kế hoạch được giao năm 2010, các tổ chức, đơn vị trong toàn ngành Tài chính xây dựng chương trình hành động cụ thể, có biện pháp sát thực để tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành vượt trước thời gian các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch được giao năm 2010, kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 và chiến lược 10 năm 2001 - 2010.

Trong năm 2010 sẽ diễn ra  các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Tài chính như:

(1) Tổ chức phát động thi đua chào mừng 65 năm ngày thành lập ngành Tài chính.

(2) Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Tài chính và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính.

(3) Tổ chức sinh hoạt chính trị hướng về cội nguồn; xây dựng Phòng truyền thống ngành Tài chính; xây dựng, trùng tu các di tích lịch sử ngành Tài chính.

(4) Tổ chức các hoạt động báo chí – tuyên truyền, văn hoá,  thể thao hưởng ứng Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Tài chính.

Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính giao các cấp uỷ đảng, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính (bao gồm cả các doanh nghiệp, hiệp hội thuộc tuyến thi đua, khen thưởng của Bộ) có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị này tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Các tổ chức đoàn thể quần chúng phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ và lãnh đạo các cấp tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị này, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2010, kế hoạch 5 năm (2006 – 2010) và chiến lược 10 năm (2001 – 2010)../.

 

Chỉ thị số 02 /CT-BCSĐ

LT(Nguồn Chỉ thị số: 02 /CT-BCSĐ )

 


Theo http://mof.gov.vn
CÁC TIN KHÁC
Nâng tầm kiểm toán Việt (01/08)
5 lưu ý khi đọc báo cáo tài chính bán niên (01/08)
Bộ Tài chính trao tặng Kỷ niệm chương ngành Tài chính cho ông Murooka Naomichi (31/07)
DN trùng tên, những hệ lụy khó xử (05/12)
Soát xét báo cáo bán niên: Nguy cơ dồn toa kiểm toán  (02/07)
Hội nghị tập huấn Tổng điều tra cơ sở kinh tế và hành chính sự nghiệp năm 2012 cho các tỉnh/thành phố phía Bắc(09/03/2012) (13/03)
Hội thảo công bố “Nghiên cứu về mua bán trẻ em trai tại Việt Nam” và “Nghiên cứu về giới và tiền chuyển về của lao động di cư”(29/02/2012) (13/03)
Hội nghị tập huấn Tổng điều tra cơ sở kinh tế và hành chính sự nghiệp năm 2012 cho các tỉnh/thành phố phía Nam(29/02/2012) (13/03)
"Thị trường tốt thì thanh khoản mới được cải thiện" (30/12)
Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011(30/06/2011) (18/11)
Xem theo ngày tháng: