Liên hệ

Liên hệ để khảo sát và đề nghị cung cấp dịch vụ kiểm toán:

Bà Đặng Hoài Thu
Phụ trách Phát triển kinh doanh 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
M: (84) 912 511 188
T: (84) 4 3824 1990 - số máy lẻ 816

Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa
Phụ trách Phát triển kinh doanh
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
M: (84) 168 217 6572
T: (84) 4 3824 1990 - số máy lẻ 619

Liên hệ để tư vấn chuyên môn:

Ông Hà Văn Xuyên
Giám đốc Kiểm toán
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
M: (84) 973 586 268
T: (84) 4 3824 1990 - số máy lẻ 618

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà
Giám đốc Kiểm toán
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
M: (84) 942 114 228
T: (84) 4 3824 1990 - số máy lẻ 618

Bà Nguyễn Diệu Trang 
Giám đốc Kiểm toán
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
M: (84) 983 433 983
T: (84) 4 3824 1990 - số máy lẻ 618

Ông Phạm Anh Tuấn
Phó Tổng Giám đốc 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
M: (84) 912 258 568
T: (84) 4 3824 1990 - số máy lẻ 345