Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về việc sử dụng dịch vụ trực tuyến, đồng thời gia tăng giá trị tiện ích và dịch vụ hỗ trợ khách hàng, AASC đã triển  khai một số dịch vụ trực tuyến như sau:

1. Đề nghị cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán và dịch vụ tư vấn

2. Đề nghị cung cấp dịch vụ đào tạo và các khóa học ngắn hạn

3. Đề nghị chuyên gia của AASC tư vấn và giải đáp