Văn bản pháp luật và ấn phẩm

- Cẩm nang cho các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Việt Nam (Doing Biz in Vietnam).

- Hệ thống thuế cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Danh mục các Văn bản pháp quy của Việt Nam liên quan đến doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

Văn bản liên quan đến tổ chức hoạt động.
Văn bản liên quan đến hoạt hoạt động góp vốn và lợi nhuận.
Văn bản liên quan đến hoạt động thương mại.
Văn bản liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.
Văn bản liên quan đến lao động, tiền lương và bảo hiểm.
Văn bản liên quan đến kế toán và báo cáo tài chính.
Văn bản liên quan đến thuế và hóa đơn chứng từ.
Văn bản liên quan đến khu công nghiệp và khu chế xuất.