Board of General Directors

Phạm Xuân Thái - Phó TGĐ

Ngô Minh Quý - Phó TGĐ

Ngo Duc Doan – General Director

Nguyen Thanh Tung - General Director

Bui Van Thao - Deputy General Director

Do Manh Cuong - Deputy General Director

Cat Thi Ha - Deputy General Director

Vu Xuan Bien - Deputy General Director

Pham Anh Tuan - Deputy General Director

Do Thi Ngoc Dung - Deputy General Director

Phó TGĐ Ngô Minh Quý

PTGD NgoMinhQuy avata

Ông Ngô Minh Quý hiện là Phó Tổng Giám đốc Hãng kiểm toán AASC và là Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), Thành viên của Hiệp hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA).

Ông Quý làm việc tại Hãng Kiểm toán AASC từ năm 2005. Năm 2016, Ông được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh AASC tại TP Hồ Chí Minh và đến tháng 10 năm 2019, Ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Hãng Kiểm toán AASC.

Ông Ngô Minh Quý đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2016.

Với kiến thức chuyên môn về kế toán tài chính từ Trường đại học hàng đầu của Việt Nam, các Hội nghề nghiệp cùng với hơn 14 năm kinh nghiệm làm việc tại AASC, Ông Quý đã trực tiếp tham gia chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thành công nhiều cuộc kiểm toán báo cáo tài chính có quy mô lớn cho các khách hàng là các Tập đoàn kinh tế, các Tổng Công ty như: Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam, Tổng Công ty Café, Tổng Công ty Tín Nghĩa, Tổng công ty xuất nhập khẩu Bình Dương, Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, … và hàng trăm đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, các công ty niêm yết, công ty đại chúng, công ty chứng khoán và các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong mọi thành phần của nền kinh tế quốc dân.

Ngoài chuyên môn và kinh nghiệm về kiểm toán Báo cáo tài chính, Ông Quý còn là một chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn tài chính kế toán, thuế, tư vấn quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ giúp khách hàng hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ, nâng cao chất lượng quản lý tài chính và điều hành doanh nghiệp, mang lại lợi thiết thực cho đông đảo khách hàng của AASC. Đồng thời, Ông đang cùng tập thể Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo Chi nhánh AASC tại Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng phát triển dịch vụ thẩm định giá, cổ phần hóa, dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành,…

Phạm Xuân Thái - Phó TGĐ

Ngô Minh Quý - Phó TGĐ

Ngo Duc Doan – General Director

Nguyen Thanh Tung - General Director

Bui Van Thao - Deputy General Director

Do Manh Cuong - Deputy General Director

Cat Thi Ha - Deputy General Director

Vu Xuan Bien - Deputy General Director

Pham Anh Tuan - Deputy General Director

Do Thi Ngoc Dung - Deputy General Director

Phó TGĐ Phạm Xuân Thái

PTGD PhamXuanThai avata

Ông Phạm Xuân Thái hiện là Phó Tổng Giám đốc Hãng kiểm toán AASC và là Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), Hội viên Hội Thẩm định giá Việt Nam (VVA), Thành viên của Hiệp hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA).

Ông Thái làm việc tại Hãng Kiểm toán AASC từ năm 1998. Từ năm 2007, Ông được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng và đến tháng 10 năm 2019, Ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Hãng Kiểm toán AASC.

Ông Phạm Xuân Thái đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2010.

Với kiến thức chuyên môn về xây dựng và tài chính kế toán từ các trường đại học hàng đầu của Việt Nam, các Hội nghề nghiệp, cùng với hơn 21 năm kinh nghiệm làm việc tại AASC, Ông Thái đã trực tiếp tham gia chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thành công nhiều cuộc tư vấn, kiểm toán quyết toán dự án, công trình trọng điểm, có quy mô lớn điển hình như: Dự án Nhà máy Thủy điện Bản Chát; Dự án Công trình Thủy điện Sơn La; Dự án Thủy điện Lai Châu; Dự án Khôi phục Quốc lộ 1 giai đoạn 3 (WB3); Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long (WB5); Dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc bộ (WB6); Dự án 3G, cáp quang biển, mạng CDMA và mạng lõi của EVNT; Dự án xây dựng cầu đường nối từ sân bay Nội bài đến Cầu Nhật Tân; Dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng; Dự án XD Nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài;… và hàng trăm công trình xây dựng của các Tập đoàn lớn như: Viettel, Vnpt, Vingroup, Sungroup, T & T, BRG, Bắc Á, TH, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam,…

Ngoài chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành và tư vấn thẩm định giá tài sản, Ông Thái cùng tập thể Ban lãnh đạo Công ty còn tham gia ý kiến đóng góp cho Bộ Tài chính trong việc soạn thảo xây dựng, sửa đổi, bổ sung Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công; Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 1000 – Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Tham gia ý kiến đóng góp cho Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam cập nhật các tài liệu đào tạo về Hồ sơ kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, qua đó Hãng Kiểm toán AASC đã đóng góp vào sự phát triển của Ngành Tài chính và Ngành kiểm toán độc lập của Việt Nam.

Phạm Xuân Thái - Phó TGĐ

Ngô Minh Quý - Phó TGĐ

Ngo Duc Doan – General Director

Nguyen Thanh Tung - General Director

Bui Van Thao - Deputy General Director

Do Manh Cuong - Deputy General Director

Cat Thi Ha - Deputy General Director

Vu Xuan Bien - Deputy General Director

Pham Anh Tuan - Deputy General Director

Do Thi Ngoc Dung - Deputy General Director

Deputy General Director Pham Anh Tuan

PTGD PhamAnhTuan avatar

Pham Anh Tuan is currently the Deputy General Director of AASC and member of Vietnam Association of Certified Public Accountants (VACPA) and Vietnam Tax Consultants' Association (VTCA). He completed his Masters in International Accounting at Swinburne University of Technology, Australia.

Mr. Tuan has been working for AASC since 2001. With expertise in financial accounting from leading universities in Vietnam and prestigious universities in Australia, with more than 16 years of experience working in the AASC, Mr. Tuan has personally been involved in successfully directing large-scale audits in the fields of banking and finance, pharmaceuticals, industrial production, insurance, mining and communications, construction... and customers are economic groups, state corporations, enterprises operating in all sectors of the national economy.

In addition to expertise and experience in auditing financial statements, Mr. Tuan is also a leading expert in AASC in the field of accounting services, tax consultancy, tax consultancy and consulting services, risk management and internal control systems, business restructuring and business management consulting.

Especially, as been the head of Information Technology Department of AASC and experienced in the field of finance and accounting, Tuan has gained the trust of customers in consulting IT solutions. Microsoft and business intelligence solutions based on cloud computing technology of leading companies such as Zoho, Bitrix24 ... include:

- Consulting copyright software solutions for Windows software, Office 365 and Microsoft's Microsoft Azure cloud;

- Consulting 35 business management solutions based on Bitrix24 has gained the trust of more than 1 million customers;

- Consulting 30 comprehensive enterprise management solutions based on Zoho platform to meet the needs of customers;

- Consulting solutions on customer relationship management (CRM), email system and online conferencing...

- Consulting ERP implementation and ERP acceptance.

.

Phạm Xuân Thái - Phó TGĐ

Ngô Minh Quý - Phó TGĐ

Ngo Duc Doan – General Director

Nguyen Thanh Tung - General Director

Bui Van Thao - Deputy General Director

Do Manh Cuong - Deputy General Director

Cat Thi Ha - Deputy General Director

Vu Xuan Bien - Deputy General Director

Pham Anh Tuan - Deputy General Director

Do Thi Ngoc Dung - Deputy General Director

Deputy General Director Vu Xuan Bien

PTGD VuXuanBien avatar

Vu Xuan Bien is currently the Deputy General Director of AASC and is a member of Vietnam Association of Certified Public Accountants (VACPA), member of Vietnam Valuation Association (VVA), and member of Vietnam Tax Consultants' Association (VTCA).

Mr. Bien has been working for AASC since 2002. In 2007, he was appointed Head of Audit Department 2 - The unit was honored to be awarded the Third Labor Medal by the President and the Certificate of merit by the Prime Minister. In October 2016, he was appointed as Deputy General Director of AASC.

With expertise in financial accounting from the top universities in Vietnam and with more than 15 years of working experience at AASC, Mr. Bien has directly participated in successfully directing numerous audits and consultations. Large scale financial accounting for clients of big economic groups, state corporations such as Vietnam Post and Telecommunications Group, Vietnam National Coal and Mineral Group, Vietnam National Petroleum Corporation Nam, Vietnam Steel Corporation, Vietnam Cement Industry Corporation, Hanoi Housing Development and Investment Corporation, Vietnam Pharmaceutical Corporation, Bach Dang Shipbuilding Industry Corporation, Vietnam General Corporation Vietnam Oil and Gas Construction Joint Stock Company,... and hundreds of foreign invested companies, listed companies, public companies, companies securities, enterprises operating in all sectors of the national economy.

Mr. Bien is also a leading expert in AASC's financial advisory, risk management consulting, internal control systems, the valuation of assets and valuation of enterprises for equalizations.

Phạm Xuân Thái - Phó TGĐ

Ngô Minh Quý - Phó TGĐ

Ngo Duc Doan – General Director

Nguyen Thanh Tung - General Director

Bui Van Thao - Deputy General Director

Do Manh Cuong - Deputy General Director

Cat Thi Ha - Deputy General Director

Vu Xuan Bien - Deputy General Director

Pham Anh Tuan - Deputy General Director

Do Thi Ngoc Dung - Deputy General Director

Nguyen Thanh Tung - General Director

NguyenThanhTung

Graduated Master Degree in Accounting and Auditing at Academy of Finance in 2004, Mr. Nguyen Thanh Tung was an Accounting and Auditing Specialist, Valuer Certificate trained by EURO-TAPVIET project in 1998 and participated in the Appraisal Committee of Vietnamese Standards on Auditing (in 2012). He is one of the top experts of AASC Auditing Firm and Vietnamese Independent Accounting and Auditing Profession. He was appointed as Standing Deputy General Director of AASC Auditing Firm Co.,Ltd and Chairman of the Board of Members of AASC Consulting and Associates Co.,Ltd (ACG).

He has directed major audit courses of Groups, General Corporations and projects funded by international credit institutions such as: Vietnam National Coal – Mineral Industries Holding Corporation, Vietnam National Chemical Group, Vietnam Steel Corporation, Viglacera Corporation, the Vietnam - Belgium Microfinance project, the Ho Chi Minh City water supply project, etc. In addition, he has participated in providing consultancy services for the project of Strengthening the Capacity of the State Audit in Vietnam (funded by the European Commission), GTZ project, etc. Apart from providing Auditing and Financial Consultancy services, Deputy General Director Nguyen Thanh Tung also has deep understanding of researching, examining and evaluating financial accounting and auditing policies and regulations applicable to Groups, General Corporations and other types of business, which leads to his strong supports to our clients and engagement courses.

He has been honored with privileged awards of the State and the Government such as: Third-class Labor Medal, “National Emulation Solider” Title and merits of the Prime Minister, etc.