Financial services

TTO - Theo báo cáo về việc áp dụng ngân hàng kỹ thuật số của Finder vừa công bố đầu tháng 10-2021, 23% người Việt trưởng thành có tài khoản…
AASC đã trực tiếp tổ chức thực hiện hoặc hợp tác với các trường đại học, các ngành, các địa phương ở trong nước và các tổ chức quốc tế,…
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã có những chính sách, giải pháp nhằm giảm gánh nặng về chi phí tuân thủ thuế và đã có nhiều kết quả…
Có hiệu lực thi hành từ ngày 04/6/2021, Nghị định số 57/2021/NĐ-CP của Chính phủ đã bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về ưu…
That is confirmation of Ms. Nguyen Thi Hong - Deputy Governor of the State Bank of Vietnam (SBV) at the conference "Cross-border credit information exchange" jointly organized by the State…
  Boosting the credit policy in order to develop economic – social receives the special priority from State Bank. Besides the policy for the poor household, the Bank is trying…
Over the years, with deeper integration, the global economy continues to recover, but still face with many potential risks, the domestic economy despite the positive changes, stable growth rate but…
Mr. Doan Xuan Truong – Chief of Office of the General Department of Taxation said that in 2015 theGeneral Department of Taxation has made many reforms in administrative procedures, thereby…
Since beginning of 2014, the Tax sector has dropped hundreds of hours cutting long procedures, thereby saving costs for businesses. According to General Department of Taxation, until end of June,…
On August 6, 2015, Deputy Minister - Do Hoang Anh Tuan had a meeting with Mr. Isshu Sugawara- Secretary of State of the Japanese Ministry of Finance to promote the…