Video clip: Vị thế AASC – 5 năm ngày công bố thương hiệu (17/05/2013-17/05/2018)

Xin mời quý khán giả xem Video clip được trình chiếu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 5 năm ngày công bố thương hiệu AASC, 5 năm ngày ra mắt hoạt động ACG (17/5/2013-17/5/2018) và ra mắt hoạt động Công ty TNHH Thẩm định giá AASC Việt Nam (AVV)

Link video: Vị thế AASC – 5 năm ngày công bố thương hiệu (17/05/2013-17/05/2018)