Phó TGĐ Bùi Văn Thảo

Bui Van Thao

Tốt nghiệp Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội năm 1983 cùng kiến thức sâu rộng qua gần 40 năm công tác trong lĩnh vực Tài chính, Kế toán, được phân công phụ trách công tác Kiểm toán và Tư vấn tại khu vực phía Nam và Tp. Hồ Chí Minh,  Phó Tổng Giám đốc Bùi Văn Thảo đã điều phối, chỉ đạo và cung cấp các dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn với chất lượng cao nhất tới các doanh nghiệp hoạt động trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân; Chỉ đạo tổ chức thực hiện các Dịch vụ Tư vấn, lập hồ sơ bàn giao chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần cho các khách hàng tiêu biểu như: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)... Đồng thời, Phó Tổng Giám đốc Bùi Văn Thảo cũng am hiểu sâu sắc về công tác quản lý, quản trị và hoạt động kinh doanh của nhiều loại hình doanh nghiệp, từ đó đưa ra những chỉ đạo hữu ích, tư vấn hợp lý nhằm hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ, nâng cao chất lượng quản lý tài chính và điều hành doanh nghiệp, mang lại lợi thiết thực cho đông đảo khách hàng của AASC. Hiện nay, Phó Tổng Giám đốc Bùi Văn Thảo đồng thời là Hội viên Hội tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA), Hội viên cao cấp Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). 
Ghi nhận những đóng góp đối với ngành Tài chính và Kiểm toán độc lập Việt Nam, Ông đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng bằng khen, Danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ngành Tài chính.