Phó TGĐ  Cát Thị Hà


CatThiHa Được đào tạo đúng chuyên ngành kiểm toán tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cùng hơn 16 năm công tác trong Hãng Kiểm toán AASC, được phân công đảm nhiệm qua các vị trí công việc khác nhau, hiện nay Bà Hà là Phó Tổng Giám đốc, Kiểm toán viên, Thẩm định viên về giá, chuyên gia tư vấn Tài chính, Kế toán và Thuế của AASC. Bà Hà có kinh nghiệm thực tế phong phú trong các lĩnh vực sau:
+ Tổ chức, điều hành và trực tiếp tham gia công tác kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán, thuế cho nhiều Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty lớn như: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam,  Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng Công ty Khoáng sản Vinacomin, Tổng Công ty Hóa chất Mỏ Micco, Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam…; các Công ty Cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần quy mô lớn và phức tạp, hoạt động trong nhiều  lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân như Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Công ty Cổ phần Nhà Thủ Đức,  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 492, Công ty Cổ phần 482…

+ Tổ chức, điều hành và trực tiếp tham gia công tác công tác xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, tư vấn cổ phần hóa… cho Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 3, Tổng Công ty 36 – Bộ Quốc phòng, Tổng Công ty Dược Việt Nam, Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội, các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn; các doanh nghiệp Nhà nước thuộc các Bộ, ngành, UBND thành phố Hà Nội, UBND TP Hồ Chí Minh và UBND các tỉnh trong cả nước.
+ Tổ chức, điều hành và trực tiếp tham gia công tác xác định giá trị phần vốn góp phục vụ cho mục đích thoái vốn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền bắc, Tổng Công ty CP Xuất Nhập khẩu Vinaconex, Tổng Công ty Hàng không, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội … tại các Công ty Cổ phần có vốn đầu tư của Tập đoàn, Tổng Công ty.
+ Tổ chức, điều hành và trực tiếp tham gia công tác đánh giá vốn và tài sản tại thời điểm 0 h ngày 01/07/2011 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam  (EVN),  Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và một số đơn vị thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)
+ Tổ chức, điều hành và trực tiếp tham gia công tác thẩm định giá và cung cấp các thông tin về giá của bất động sản, máy móc, thiết bị, hàng hóa… phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau của khách hàng như mua sắm, chuyển nhượng, thanh lý, vay vốn...

Với kiến thức và kinh nghiệm thực tế phong phú và sự tận tâm với khách hàng, Phó Tổng Giám đốc Cát Thị Hà đã đồng hành, trợ giúp và đưa ra nhiều ý kiến tư vấn và nhận được sự tín nhiệm và đánh giá rất cao từ phía các khách hàng. Năm 2008, bà đã nhận được Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho những nỗ lực, cố gắng trong hoạt động kiểm toán, thẩm định giá và tư vấn tài chính, kế toán, thuế. Bà Hà là Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), Hội Thẩm định Giá Việt Nam...