Phó TGĐ Đỗ Mạnh Cường

DoManhCuong

Ông Đỗ Mạnh Cường là Phó Tổng Giám đốc Thường trực của Hãng Kiểm toán AASC, đồng thời là Giám đốc điều hành Công ty Tư vấn AASC và Cộng sự (ACG) - một phân nhánh độc lập của Hãng kiểm toán AASC chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán, Thuế và Quản trị rủi ro.
Ông Cường bắt đầu làm việc tại Hãng Kiểm toán AASC từ năm 2003 sau nhiều năm làm công tác quản lý tài chính tại các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2007, ông được bổ nhiệm Trưởng phòng Dịch vụ Đầu tư nước ngoài – bộ phận chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán cho các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và các dự án, Tổng Công ty, Tập đoàn Nhà nước do các tổ chức tín dụng quốc tế (Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á…) và các tổ chức phi chính phủ của các nước tài trợ. Năm 2010, ông Cường được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Hãng Kiểm toán AASC, trở thành Phó Tổng Giám đốc trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Hãng Kiểm toán này.
 
Trong gần 20 năm làm việc tại AASC với hơn 11 năm nắm giữ các vị trí lãnh đạo, ông Cường đã trực tiếp tham gia chỉ đạo thành công nhiều cuộc kiểm toán có quy mô lớn cho các khách hàng là các Dự án ODA (bao gồm các dự án được thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam), các Tổng Công ty Nhà nước có địa bàn trải rộng trên phạm vi nhiều tỉnh của Việt Nam, các doanh nghiệp FDI hoạt động trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Ngoài chuyên môn và kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính, ông Cường còn là một chuyên gia hàng đầu của AASC trong lĩnh vực tư vấn lập báo cáo tài chính theo các Chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS/IAS), tư vấn quản trị rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, quản trị kinh doanh.
 
Ông Cường đã tham gia với vai trò là chuyên gia tư vấn trong nước phối hợp cùng nhiều chuyên gia quốc tế trong một số dự án quan trọng như Dự án Tăng cường năng lực cho Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, Dự án Tăng cường năng lực quản lý tài chính cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam…. Ông Cường còn tham gia đoàn chuyên gia của Ngân hàng Thế giới trong Chương trình kiểm tra tình hình tài chính một số dự án trọng điểm sử dụng vốn vay của Ngân hàng này…
 
Ông Cường là Hội viên chính thức của Hiệp hội Kế toán viên công chứng Anh (ACCA), Hội viên CPA Úc (CPA Australia), Hội viên Hiệp hội Kế toán Quản trị công chứng Anh (CIMA) . Ông cũng đã hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo Thạc sỹ quản lý tài chính cấp cao (MBA) của Trường Đại học Hawai’i at Manoa (Hoa Kỳ). Ông là Hội viên cao cấp Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) – Phụ trách lĩnh vực hợp tác quốc tế và hội nhập về Kiểm toán và Tư vấn. 
 
Ghi nhận những đóng góp đối với ngành Tài chính và Kiểm toán độc lập Việt Nam, Ông đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba năm 2018, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2011, Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng bằng khen và danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ngành Tài chính.