Phó TGĐ  Nguyễn Thanh Tùng

NguyenThanhTungTốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán tại Học viện Tài chính (năm 2004); Chuyên gia Kế toán, Thẩm định viên về Giá, Kiểm toán do Dự án EURO-TAPVIET đào tạo (năm 1998), Thành viên Hội đồng Thẩm định Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam (năm 2012), Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng là một trong những chuyên gia hàng đầu của AASC và của ngành Kế toán, Kiểm toán độc lập Việt Nam, được phân công là Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Tư vấn AASC và Cộng sự (ACG).
Ông đã tham chỉ đạo các cuộc kiểm toán lớn cho các Tập đoàn Kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước, các Dự án tài trợ bởi các tổ chức tín dụng quốc tế như: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng Công ty Thép Việt Nam, Tổng Công ty Viglacera, Dự án Tài chính vi mô Việt - Bỉ, Dự án Cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh… Tham gia chỉ đạo và thực hiện tư vấn cho Dự án Tăng cường năng lực cho Kiểm toán Nhà nước Việt Nam (EC), Dự án GTZ… Bên cạnh công tác Kiểm toán và Tư vấn Tài chính, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng còn có những am hiểu sâu sắc trong việc nghiên cứu, đánh giá, thẩm định các chính sách và quy định về tài chính, kế toán, kiểm toán áp dụng cho các Tập đoàn, Tổng công ty và các doanh nghiệp, nhằm cung cấp những trợ giúp cho khách hàng và trợ giúp công tác kiểm toán.
Ông đã nhận được nhiều danh hiệu cao quý do Nhà nước và Chính phủ trao tặng: Huân chương Lao động hạng ba, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…