Phó TGĐ Đỗ Thị Ngọc Dung

CatThiHa new

Phó Tổng Giám đốc Đỗ Thị Ngọc Dung là chuyên gia tư vấn hàng đầu được phân công phụ trách công tác kiểm soát chất lượng các dịch vụ kiểm toán, kế toán, tư vấn, đào tạo trong và ngoài Công ty. Bà Dung tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên ngành Kế toán năm 1998. Trong quá trình gần 20 năm làm việc tại Hãng Kiểm toán AASC, Bà đã đảm nhận nhiều vị trí công việc khác nhau và đặc biệt có nhiều kinh nghiệm tham gia soạn thảo Luật kiểm toán độc lập, các Chuẩn mực kế toán, Chuẩn mực kiểm toán theo yêu cầu của Bộ Tài chính và hội nghề nghiệp.
 
Bà Dung có kinh nghiệm thực tế, phong phú trong tổ chức, điều hành và trực tiếp tham gia công tác kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán, thuế cho nhiều Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty lớn như: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam, các Công ty Cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần quy mô lớn và phức tạp, hoạt động trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân. Với vai trò phụ trách, điều hành của nhiều cuộc kiểm toán và tư vấn lớn, Bà Dung đã đem lại nhiều ý kiến đóng góp tích cực và hiệu quả cho các khách hàng trong việc xây dựng và phát triển hệ thống quản lý tài chính.
 
Ngoài ra, Bà Dung còn là một giảng viên hàng đầu, đã trực tiếp thiết kế và giảng dạy nhiều khoá đào tạo cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam về quản lý tài chính doanh nghiệp, quản lý tài chính dự án, kiểm soát nội bộ. Với kiến thức sâu sắc về quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế, hiện nay Phó Tổng Giám đốc Đỗ Thị Ngọc Dung đồng thời là Hội viên cao cấp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Hội viên Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA).
 
Ghi nhận những đóng góp đối với ngành Tài chính và Kiểm toán độc lập Việt Nam, Bà đã được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen năm 2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen, Danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ngành Tài chính.