Phó TGĐ Phạm Anh Tuấn

PTGD PhamAnhTuan avatar

Ông Phạm Anh Tuấn hiện là Phó Tổng Giám đốc Hãng kiểm toán AASC và là Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), Thành viên của Hiệp hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA). Ông đã hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sỹ kế toán quốc tế tại Trường Đại học Công nghệ Swinburne, Úc.

Ông Tuấn bắt đầu làm việc tại Hãng Kiểm toán AASC từ năm 2001. Với kiến thức chuyên môn về kế toán tài chính từ các Trường đại học hàng đầu của Việt Nam và Trường đại học uy tín ở Úc, cùng với gần 30 năm kinh nghiệm làm việc tại AASC, ông Tuấn đã trực tiếp tham gia chỉ đạo thành công nhiều cuộc kiểm toán có quy mô lớn trong các lĩnh vực tài chính ngân hàng, dược phẩm, sản xuất công nghiệp, bảo hiểm, khai khoáng, truyền thông, xây dựng …, và các khách hàng là các Tập đoàn kinh tế lớn, các Tổng Công ty nhà nước, các doanh nghiệp hoạt động trong mọi thành phần của nền kinh tế quốc dân.

Ngoài chuyên môn và kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính, ông Tuấn còn là một chuyên gia hàng đầu của AASC trong lĩnh vực tư vấn dịch vụ kế toán, tư vấn dịch vụ quyết toán thuế và tư vấn chính sách thuế, tư vấn quản trị rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp và quản trị kinh doanh.

Đặc biệt, đã từng có kinh nghiệm trong vai trò Trưởng Ban Công nghệ Thông tin của AASC và có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên ngành tài chính kế toán, ông Tuấn dành được sự tin tưởng của khách hàng trong việc tư vấn chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Ông đã được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen năm 2012. Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng bằng khen, danh hiệu chiến sỹ thi đua Ngành Tài chính.