Chủ tịch HĐTV Ngô Đức Đoàn

NgoDucDoan

Là chuyên viên của Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, nay là Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán được Lãnh đạo Bộ Tài chính phân công nhiệm vụ xây dựng Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) từ tháng 5 năm 1991, “Tuổi đời của AASC là tuổi nghề của Ông”. Với bản lĩnh vững vàng, kiến thức, kinh nghiệm về chuyên môn phong phú, sâu rộng cùng tầm nhìn Chiến lược và toàn tâm toàn ý cho AASC, Chủ tịch HĐTV Ngô Đức Đoàn đã cống hiến và đóng góp hiệu quả để phát triển AASC trở thành Hãng Kiểm toán vị thế “đầu đàn trong Hệ thống các Công ty Kiểm toán của Việt Nam”.

Ông đã có gần 30 năm kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý, quản trị AASC; nghiên cứu tham gia xây dựng chính sách, chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, tư vấn quản lý kinh tế và theo đó chỉ đạo Công ty cung cấp các dịch vụ kế toán, kiểm toán và tư vấn chuyên ngành cho nhiều Ban, Bộ, Ngành, Tập đoàn Kinh tế, Tổng Công ty lớn của Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, các công trình, dự án của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các dự án được tài trợ bởi các tổ chức tín dụng Quốc tế.

Ông cũng đã tham gia các khóa huấn luyện, bồi dưỡng cập nhật kiến thức về Kiểm toán và Tư vấn Tài chính, Kế toán trong khuôn khổ dự án EURO TAP VIET tại các nước Anh, Pháp, Bỉ, Hà Lan. Năm 2003, Ông đã hoàn thành Chương trình Quản trị kinh doanh cao cấp do trường Quản trị kinh doanh AMOS TUCK – Hoa Kỳ tổ chức và tiến hành nghiên cứu khảo sát, thu thập kinh nghiệm quản trị tài chính của các doanh nghiệp tại Vương Quốc Anh, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Hiện nay, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngô Đức Đoàn đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam (VAA) và Ủy viên Ban Chấp hành Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA).

Ông đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, các Hiệp hội nghề nghiệp và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, tiêu biểu là: Huân chương Lao động Hạng Nhì, Huân chương Lao động Hạng Ba, 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật” của Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, nhiều Bằng khen, danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ngành Tài chính,….