Bài viết về AASC

(ĐTCK) Cùng với sự hội nhập sâu rộng của nền kinh tế, kiểm toán Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng và đang có sự hội nhập mạnh mẽ cả về chất lượng, cũng như thương hiệu. Việc đổi tên Công ty Kiểm toán AASC thành Hãng Kiểm…
(ĐTCK) Dưới sức ép minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán từ nhiều phía, các DN niêm yết đã ý thức được trách nhiệm trong việc lập báo cáo tài chính (BCTC) một cách trung thực, rõ ràng hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh doanh đầy khó…
(VnExpress) Công ty AASC ra mắt logo mới, được xây dựng trên nền tảng những giá trị cốt lõi, bao gồm minh bạch - độc lập - am hiểu - tin cậy - bền vững, trong đó nền tảng quan trọng chính là sự minh bạch. AASC - Công ty…