Cổng thông tin AASC

ChaoHe18

 Cổng thông tin AASC là trang tin để các cán bộ nhân viên AASC và đối tác truy cập và sử dụng các dịch vụ CNTT cho hoạt động kinh doanh, gồm có:

1. Email và danh bạ

2. Hệ thống thông tin nội bộ

3. Hệ thống họp trực tuyến

4. Gửi và tra cứu yêu cầu hỗ trợ công nghệ thông tin

Tải ứng dụng di động:  01 FreshDesk  02 Bitrix24  03 yandexmail 04 TrueConf

Tải ứng dụng desktop: 02 Bitrix24  04 TrueConf