2020 02 21 DoiNguChuyenGia

Để Công ty phát triển bền vững, Người AASC luôn được tu luyện về đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn. Hiện nay, AASC có gần 500 cán bộ, Kiểm toán viên, Thẩm định viên về giá, kỹ thuật viên, trợ lý kiểm toán, được đào tạo đại học và trên đại học chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán và kiểm toán ở trong nước và ở nước ngoài, trong đó có trên 100 Kiểm toán viên Việt Nam, 06 Hội viên ACCA, 03 Hội viên CPA Úc, 02 Hội viên CIMA, 01 Hội viên CIA, 34 Thẩm định viên về giá, 36 Chứng chỉ Tư vấn Thủ tục về Thuế. AASC có rất nhiều cộng tác viên là các chuyên gia đầu ngành chắc chắn sẽ thực hiện và hoàn thành thật tốt các yêu cầu chính đáng của khách hàng.

Để duy trì chất lượng dịch vụ tốt nhất, tăng tính cạnh tranh phát triển Ngành Kiểm toán, Ngành Thẩm định giá, Công ty luôn chú trọng đến công tác đào tạo và phát triển người AASC, đồng thời hợp tác hiệu quả với các Công ty kiểm toán độc lập, hợp tác với Kiểm toán Nhà nước và các tổ chức chuyên ngành về tài chính, chứng khoán, giá và các Hiệp hội nghề nghiệp chuyên ngành trong nước và quốc tế.