TRỤ SỞ CHÍNH:
Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Tel: (84.24) 3824 1990 - Fax: (84.24) 3825 3973
Email: 이 이메일 주소가 스팸봇으로부터 보호됩니다. 확인하려면 자바스크립트 활성화가 필요합니다.

TRỤ SỞ TẠI TPHCM:
Lầu 3, tòa nhà Galaxy 9 Số 9 Nguyễn Khoái, phường 1, Quận 4
Tel: (84.28) 3945 0505 /0606 - Fax: (84.28) 3945 1106
Email: 이 이메일 주소가 스팸봇으로부터 보호됩니다. 확인하려면 자바스크립트 활성화가 필요합니다.

TRỤ SỞ TẠI QUẢNG NINH:
Số 8 Chu Văn An, TP Hạ Long.
Tel: (84.2033) 627 571-Fax: (84.2033) 627 572
Email: 이 이메일 주소가 스팸봇으로부터 보호됩니다. 확인하려면 자바스크립트 활성화가 필요합니다.