Đăng ký tham dự Hội thảo miễn phí “Hướng dẫn kê khai thông tin về Giao dịch liên kết theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP và Thông tư 41/2017/TT-BTC”

Năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 20/2017/NĐ-CP về Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (“GDLK”) đưa ra các quy định mới về nghĩa vụ kê khai, xác định giá GDLK tại Việt Nam. Tháng 5/2017, Hãng Kiểm toán AASC đã phối hợp cùng Văn phòng CPA Australia tại Hà Nội tổ chức Hội thảo miễn phí cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với nội dung “Một số điểm mới trong Nghị định 20/2017/NĐ-CP và Thông tư 41/2017/TT-BTC về Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết” thu hút đông đảo sự tham gia của các doanh nghiệp có giao dịch liên kết trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Trong năm 2017, với kinh nghiệm đã cung cấp dịch vụ lập báo cáo xác định giá trị thị trường cho rất nhiều các doanh nghiệp FDI, Hãng Kiểm toán AASC phối hợp cùng Văn phòng CPA Australia tại Hà Nội tổ chức Hội thảo miễn phí thứ 2 với nội dung “Hướng dẫn kê khai thông tin về GDLK theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP và Thông tư 41/2017/TT-BTC” nhằm cung cấp thêm thông tin hữu ích cũng như giải đáp thắc mắc trong quá trình áp dụng, đồng thời chia sẻ các tình huống thực tế thường gặp tại các doanh nghiệp FDI trong giao dịch với các bên liên kết.

Hội thảo sẽ do bà Nguyễn Thị Huyền Mỹ – Chuyên viên chính Vụ Thanh tra thuế phụ trách thanh gia hoạt động chuyển giá và ông Đỗ Mạnh Cường – Phó Tổng Giám đốc Hãng Kiểm toán AASC trực tiếp trình bày.

Thông tin chi tiết

    Thời gian:    Từ 13:30 ngày 1/2/2018
    Địa điểm:     Phòng Hội thảo 2, Tầng 3, Tháp B
                        Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Hà Nội
    Ngôn ngữ:   Tiếng Việt

Hạn chót đăng ký là ngày 30/1/2018, ưu tiên đại biểu đăng ký sớm

Chương trình Hội thảo và giới thiệu Giảng viên có thể tham khảo tại đây 

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ với chúng tôi qua:
Mrs. Nguyễn Hoàng Lan – Phụ trách Phát triển kinh doanh – Hãng Kiểm toán AASC
(04) 3824 1990 (máy lẻ 441) | 이 이메일 주소가 스팸봇으로부터 보호됩니다. 확인하려면 자바스크립트 활성화가 필요합니다.