Uncategorised

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về việc sử dụng dịch vụ trực tuyến, đồng thời gia tăng giá trị tiện ích và dịch vụ hỗ trợ khách hàng, AASC đã triển  khai một số dịch vụ trực tuyến như sau:

1. Đề nghị cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán và dịch vụ tư vấn

2. Đề nghị cung cấp dịch vụ đào tạo và các khóa học ngắn hạn

3. Đề nghị chuyên gia của AASC tư vấn và giải đáp

AASC Auditing Firm’s business partners are Ministries, Departments, Sectors, Associations and other organizations operating nationally and internationally.

+ Ministries, Departments and Sectors:

The Central Office of the Communist Party of Vietnam
The Governmental Office
Ministry of Finance
Ministry of Construction
Ministry of Agriculture and Rural Development
Ministry of Industry and Trade
Ministry of Planning and Investment
Ministry of Transport
Ministry of Information and Communications
The State Bank of Vietnam
The State Audit Office of Vietnam
General Department of Taxation – Ministry of Finance
General Department of Vietnam Customs
...

+ Associations

HLB International network
Vietnam Association of Certified Public Accountants (VACPA)
Vietnam Association of Accountants and Auditors (VAA)
Vietnam Tax Consultants' Association (VTCA)
Vietnam Valuation Association (VVA)
ACCA Vietnam
CPA Australia
The Japan International Cooperation Agency (JICA)
UK Trade and Investment (UKTI)
...

+International Financial Institutions

World Bank in Vietnam (WB)
Asia Development Bank in Vietnam (ADB)
International Fund for Agriculture Development (IFAD)
...

+ Other auditing and consulting organizations

Deloitte Vietnam Company Limited
Ernst & Young (Vietnam) Limited (EY)
PricewaterhouseCoopers (Vietnam) Limited (PwC)
KPMG (Vietnam) Limited
...

Đối tác của Hãng Kiểm toán AASC bao gồm các Bộ, Ban, Ngành, các Hiệp hội và các Tổ chức hoạt động trong nước cũng như Quốc tế:

+ Các Bộ, Ban, Ngành:

Văn phòng Trung ương Đảng
Văn phòng Chính phủ
Bộ Tài chính
Bộ Xây dựng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Bộ Công Thương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Giao thông vận tải
Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngân hàng Nhà nước
Kiểm toán Nhà nước
Tổng cục Thuế
Tổng cục Hải quan ...

+ Các Hiệp hội:

Mạng lưới HLB Quốc tế
Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam – VACPA
Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam – VAA
Hội Tư vấn Thuế Việt Nam - VTCA
Hội Thẩm định giá Việt Nam (VVA)
Hội Kế toán viên Công chứng Anh tại Việt Nam (ACCA)
Hội Kế toán viên Công chứng Australia tại Việt Nam (CPA Úc)
Hiệp hội Kế toán quản trị công chứng Anh Quốc (CIMA) ...

+ Các Tổ chức Tài chính Quốc tế:

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB)
Ngân hàng phát triển châu Á tại Việt Nam (ADB)
Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)
Cơ quan Đầu tư và Thương mại Vương Quốc Anh (UKTI)
Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD)

Nhấp chuột vào từng dịch vụ để xem thông tin liên hệ có liên quan để gặp được đúng người cần liên hệ.

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ ĐẢM BẢO

Nguyễn Thanh Tùng
Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 358

Bùi Văn Thảo
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 028 39451105

Đỗ Mạnh Cường

Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 468

Phạm Anh Tuấn
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990 - số máy lẻ 345

Vũ Xuân Biển
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 368

Cát Thị Hà
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 488

Kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Phạm Xuân Thái
Trưởng phòng Dự án
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 123

Vũ Quý Cường
Trưởng phòng XDCB
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 872

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Đỗ Mạnh Cường
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 468

Phạm Anh Tuấn
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990 - số máy lẻ 345

Vũ Xuân Biển
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 04 3824 1990- số máy lẻ 368

Phạm Xuân Thái
Trưởng phòng Dự án
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 123

Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán

Nguyễn Thanh Tùng
Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 358

Đỗ Mạnh Cường
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 468

Phạm Anh Tuấn
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990 - số máy lẻ 345

Vũ Xuân Biển
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 368

Đỗ Mạnh Cường
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 468

DỊCH VỤ TƯ VẤN

Nguyễn Thanh Tùng
Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 358

Đỗ Mạnh Cường
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 468

Phạm Anh Tuấn
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 04 3824 1990 - số máy lẻ 345

Vũ Xuân Biển
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 368

Tư vấn quản trị doanh nghiệp

Đỗ Mạnh Cường
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 468

 

ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA

Cát Thị Hà
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 488

Cát Thị Hà
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 488

Cát Thị Hà
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 488

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Nguyễn Thanh Tùng
Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 358

Đỗ Mạnh Cường
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 468

Kế toán, kiểm toán và Thuế

Nguyễn Thanh Tùng
Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 358

Đỗ Mạnh Cường
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 468

Đào tạo về đầu tư xây dựng cơ bản

Phạm Xuân Thái
Trưởng phòng Kiểm toán Dự án
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 123

Vũ Quý Cường
Trưởng phòng Kiểm toán XDCB
Tel: 024 3824 1990- số máy lẻ 872

DỊCH VỤ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Phạm Anh Tuấn
Phó Tổng Giám đốc
Tel: 024 3824 1990 - số máy lẻ 345

Các bài khác...