Đối tác của Hãng Kiểm toán AASC bao gồm các Bộ, Ban, Ngành, các Hiệp hội và các Tổ chức hoạt động trong nước cũng như Quốc tế:

+ Các Bộ, Ban, Ngành:

Văn phòng Trung ương Đảng
Văn phòng Chính phủ
Bộ Tài chính
Bộ Xây dựng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Bộ Công Thương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Giao thông vận tải
Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngân hàng Nhà nước
Kiểm toán Nhà nước
Tổng cục Thuế
Tổng cục Hải quan ...

+ Các Hiệp hội:

Mạng lưới HLB Quốc tế
Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam – VACPA
Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam – VAA
Hội Tư vấn Thuế Việt Nam - VTCA
Hội Thẩm định giá Việt Nam (VVA)
Hội Kế toán viên Công chứng Anh tại Việt Nam (ACCA)
Hội Kế toán viên Công chứng Australia tại Việt Nam (CPA Úc)
Hiệp hội Kế toán quản trị công chứng Anh Quốc (CIMA) ...

+ Các Tổ chức Tài chính Quốc tế:

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB)
Ngân hàng phát triển châu Á tại Việt Nam (ADB)
Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)
Cơ quan Đầu tư và Thương mại Vương Quốc Anh (UKTI)
Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD)