HLB

HLB Quốc tế là Mạng lưới quốc tế có tốc độ phát triển mạnh mẽ và vững chắc. Được thành lập năm 1969, doanh thu hàng năm của HLB Quốc tế được xếp hạng “Top 12" trong số các công ty mạng lưới hoạt động chuyên sâu về kiểm toán, kế toán và quản trị chuyên nghiệp quốc tế.

HLB Quốc tế (HLBI) là thành viên của Diễn đàn Doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh, có doanh thu hàng năm gần 2 tỷ đôla Mỹ. HLBI luôn chú trọng phát triển chất lượng dịch vụ và trọng tâm là phát triển yếu tố con người, luôn kiểm soát chặt chẽ chất lượng dịch vụ của các hãng thành viên, cập nhật, tuân thủ Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế (ISA), luôn hướng dẫn và yêu cầu khắt khe về vấn đề chất lượng.

Từ tháng 2 năm 2011, AASC chính thức là Thành viên của HLB Quốc tế - Mạng lưới các Hãng Kiểm toán và Tư vấn quản trị chuyên nghiệp. Cùng với các Thành viên của HLB Quốc tế với 2210 chủ phần hùn, 20.110 nhân viên và 660 văn phòng tại 140 quốc gia trên thế giới, AASC cam kết đem đến cho khách hàng những dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế hướng đến chiến lược “Global in Reach, Local in Touch”.