Print this page

Mạng lưới HLB Quốc tế

2019 07 26 HLB Eng

HLB là một trong những mạng lưới các hãng kế toán và tư vấn độc lập trên toàn cầu có tốc độ phát triển mạnh mẽ và vững chắc. Được thành lập năm 1969, doanh thu hàng năm của HLB Quốc tế được xếp hạng “Top 12" trong số các công ty mạng lưới hoạt động chuyên sâu về kiểm toán, kế toán và quản trị chuyên nghiệp quốc tế.

HLB Quốc tế (HLBI) là thành viên của Diễn đàn Doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh, có doanh thu hàng năm hơn 2 tỷ đôla Mỹ. HLB luôn chú trọng phát triển chất lượng dịch vụ và trọng tâm là phát triển yếu tố con người, luôn kiểm soát chặt chẽ chất lượng dịch vụ của các hãng thành viên, cập nhật, tuân thủ Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế (ISA), luôn hướng dẫn và yêu cầu khắt khe về vấn đề chất lượng.

Từ tháng 2 năm 2011, AASC chính thức là Thành viên của HLB Quốc tế - Mạng lưới các Hãng Kế toán và Tư vấn toàn cầu. Cùng với các Thành viên của HLB Quốc tế với 27.485 nhân viên chuyên nghiệp tại 153 quốc gia, AASC cam kết đem đến cho khách hàng những dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế với thông điệp “Together we make it happen”.