Bộ Công Thương bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

Ngày 19 tháng 02 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1371/QĐ-BCT về việc bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

 

m774adaf7-3e58-433b-9922-3e153975d56d

Theo đó, Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được theo Quyết định số 1371/QGĐ-BCT bao gồm: Xe mô tô có khối lượng 155 kg; động cơ 04 kỳ, 02 xi lanh, làm mát bằng không khí với dung tích động cơ đến 233 cm3 và xe mô tô chuyên dụng, có hệ thống phát và tích điện sử dụng loại đặc biệt phục vụ chuyên ngành thường xuyên dùng đèn, còi hụ, loa, bộ đàm; với dung tích động cơ đến 233 cm3; được sử dụng trong các lĩnh vực cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, quân sự, thanh tra xây dựng, quân cảng, các công ty bảo vệ chuyên nghiệp, v.v...

Danh mục này được sử dụng làm căn cứ để các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện không khuyến khích nhập khẩu, hạn chế tiếp cận ngoại tệ và lựa chọn sử dụng trong hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước theo tinh thần Chỉ thị 494/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 04 năm 2010.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chi tiết văn bản xem tại đây