Bộ Tài chính tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, mặc dù kinh tế xã hội 11 tháng đầu năm đã có nhiều dấu hiệu tích cực, nhưng công tác chỉ đạo điều hành thu-chi ngân sách vẫn được chủ động thực hiện. Bên cạnh đó, ngành Tài chính cũng đã tích cực triển khai các giải pháp nhằm thực hiện Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ. Chỉ đạo các đơn vị chức năng đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi cho an sinh xã hội, đặc biệt đối với các vùng bị khó khăn do thiên tai.

Tổng thu NSNN 11 tháng ước đạt trên 85% dự toán

Trong báo cáo của mình, Bộ Tài chính cho biết, tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm có dấu hiệu khả quan hơn, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiềm chế. Những dấu hiệu này được thể hiện, đo lường bằng các chỉ tiêu tăng trưởng như: Trong những tháng gần đây, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực, rõ nét. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiềm chế, lãi suất ngân hàng giảm đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi và phát triển, nhất là hoạt động công nghiệp chế biến, chế tạo. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định mặc dù chịu ảnh hưởng bất lợi bởi thiên tai, bão lũ. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký và thực hiện đạt khá, xuất nhập khẩu duy trì ở mức tăng trưởng cao, nhập khẩu có cải thiện, tỷ lệ nhập siêu duy trì ở mức thấp. Các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2013 tăng ở mức 0,34% so với tháng trước, tăng 5,78% so với cùng kỳ năm trước; Trong tháng 11 xuất khẩu tiếp tục đà tăng trưởng khá, nhập siêu ở mức thấp nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức điều hành NSNN đã được triển khai tích cực, chủ động; Tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 11 ước 67.500 tỷ đồng, luỹ kế thu 11 tháng ước đạt trên 85% dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2012; Ngành Hải quan tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng; Tổng chi NSNN tháng 11 ước 90.500 tỷ đồng; lũy kế chi 11 tháng ước bằng 88,6% dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2012.

Bội chi NSNN tháng 11 ước 23.000 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng 167.890 tỷ đồng, bằng 103,6% mức bội chi dự toán năm và bằng 85,8% mức bội chi Quốc hội quyết định điều chỉnh. Tính đến ngày 25/11/2013, đã tổ chức huy động được 172,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, để bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển năm 2013

Đánh giá về thực hiện NSNN năm 2013, Bộ Tài chính cũng chỉ rõ, tình hình thực hiện thu NSNN đến nay đã có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, để đạt được mức phấn đấu thu cả năm 2013 và đảm bảo điều hành bội chi NSNN trong phạm vi Quốc hội đã quyết định điều chỉnh, thanh toán số phát sinh chi hoàn thuế giá trị gia tăng chưa bố trí được nguồn và dành tăng chi trả nợ đòi hỏi sự phấn đấu nỗ lực hơn nữa của các ngành, các cấp; chỉ đạo quyết liệt công tác thu của cấp uỷ, chính quyền địa phương; tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu và xử lý nợ đọng. Trên thực tế, để tăng cường công tác thu và thực hiện tiết kiệm chi NSNN trong các tháng cuối năm 2013, ngày 06/11/2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Chỉ thị số 04/CT-BTC chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2013 theo dự toán được Quốc hội, Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ giao. Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BTC các đơn vị chức năng của ngành, đặc biệt là hệ thống thuế và hải quan (là những đầu mối thu chính của NSNN) đã khẩn trương tổ chức triển khai nhiều công việc cụ thể và thiết thực như chỉ đạo các đơn vị thuộc hệ thống tăng cường công tác thu ngân sách những tháng cuối năm 2013, tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu, giảm số thuế nợ đọng, phấn đấu thu nội địa để đảm bảo toàn ngành quyết tâm phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2013 theo chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ; Tăng cường các biện pháp chống nợ đọng thuế; phối hợp với Bộ Công an kiểm tra, xử lý các trường hợp trốn thuế, gian lận thuế; Tăng cường công tác KTSTQ, triển khai các chuyên đề KTSTQ đối với các loại hình, mặt hàng trọng điểm. Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ đã được triển khai quyết liệt. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã chấn chỉnh kịp thời các sai phạm của doanh nghiệp, của cán bộ công chức hải quan;

Tích cực thực hiện Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ

Công tác quản lý, điều hành giá cả được đặc biệt chú trọng trong những tháng cận Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2014 nhất là đối với những mặt hàng đầu vào của nền kinh tế như xăng dầu hoặc có tác động tới tâm lý xã hội như sữa. Đối với mặt hàng xăng dầu, Bộ đã bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới để có quyết định điều hành giá linh hoạt, kịp thời, thực hiện đúng quy định của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, thực hiện ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, dành nguồn lực để thực hiện bình ổn giá vào những tháng cuối năm và dịp trường, trong, sau tết nguyên đán thể hiện qua các văn bản số 15442/BTC-QLG ngày 11/11/2013 và công văn số 16363/BTC-QLG ngày 26/11/2013 về quản lý điều hành kinh doanh xăng dầu.

Đối với mặt hàng sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi, Bộ Tài chính đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị liên quan (Cục QLG, Tổng cục thuế, TCHQ, Thanh tra Bộ) tiến hành kiểm tra xác minh thông tin giá sữa bán trong nước tăng 5-9 lần so với giá nhập khẩu, đồng thời thành lập 04 đoàn kiểm tra về thuế và giá năm 2012 và 9 tháng năm 2013 tại 08 doanh nghiệp sản xuất, phân phối, kinh doanh sữa lớn tại Việt Nam. Qua kiểm tra bước đầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa tại Việt Nam thì mức giá bán của các doanh nghiệp này tới các đại lý, siêu thị chưa thấy có sự chênh lệch lớn như phản ánh. Qua kiểm tra cũng đã thu phạt vào ngân sách Nhà nước hơn 10 tỷ đồng tiền thuế, đồng thời đôn đốc thu nộp hơn 400 tỷ đồng tiền thuế còn nợ đọng.

Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục triển khai các công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo đúng quy định của Luật Giá sau khi Thông tư về danh mục sản phẩm chức năng dành cho trẻ em của Bộ Y tế có hiệu lực thi hành, không để tăng giá bất hợp lý; Tổng hợp kết quả kiểm tra để có công bố công khai với hình thức thích hợp. 

Đảm bảo an sinh xã hội

Tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2013 tuy đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những khó khăn. Đặc biệt, trong những tháng nửa cuối năm 2013, thiên tai, bão lụt liên tiếp xảy ra đối với đồng bào các tỉnh Miền Trung đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống, kinh tế-xã hội của nhân dân các tỉnh này. Trong điều kiện đó, NSNN luôn đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi theo dự toán và bổ sung kinh phí cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh... Trong tháng 11/2013 đã trích 602,5 tỷ đồng dự phòng NSTW và tạm ứng 95 tỷ đồng từ NSTW để hỗ trợ các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ dân sinh, mua giống khôi phục sản xuất, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các vùng bị thiệt hại, ổn định đời sống nhân dân... theo các Quyết định số 2017/QĐ-TTg ngày 4/11/2013 và số 2037/QĐ-TTg ngày 5/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay đã sử dụng xấp xỉ 4.640 tỷ đồng từ dự phòng NSTW (trong đó chi gần 2.000 tỷ đồng cho công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán); xuất cấp gần 60 nghìn tấn gạo dự trữ Quốc gia để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân các vùng bị thiệt hại do thiên tai, bị thiếu đói, giáp hạt; góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

 

                                                                                                                   Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính