Tăng cường hợp tác tài chính Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 6/8/2015, trong khuôn khổ chuyến công tác Nhật Bản, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã gặp và làm việc với Ông Isshu Sugawara, Quốc Vụ khanh Bộ Tài chính Nhật Bản, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác tài chính giữa Việt Nam – Nhật Bản nói chung, hai Bộ Tài chính nói riêng.

file 11 page1 image1

Toàn cảnh buổi làm việc

Hai bên nhìn lại sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ chính trị - kinh tế - tài chính giữa Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian qua. Các điểm nổi bật trên phương diện kinh tế - tài chính là: đầu tư và thương mại tăng trưởng cao liên tục - kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức 27,8 tỷ USD năm 2014; lũy kế đầu tư FDI của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 34,6 tỷ USD tính đến cuối tháng 3/2015. Nhật Bản luôn là đối tác tài trợ ODA song phương lớn nhất của Việt Nam, với tổng mức cam kết đến nay đạt gần 23 tỷ USD;

Quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tài chính cũng liên tục phát triển trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực: hiệp định tránh đánh thuế song trùng, thỏa thuận hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật về hải quan, thuế, thị trường tài chính đều được triển khai thực chất, đem lại các kết quả thiết thực.

Cụ thể, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác hiện đại hóa thuế, hải quan để tạo thuận lợi thương mại, đầu tư, kinh doanh, nâng cao tính cạnh tranh. Đây cũng là một trong các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng giúp ngành tài chính Việt Nam thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết 19/NQ-CP 2015 của Chính phủ Việt Nam.

 Trên khía cạnh này, Dự án hợp tác xây dựng và triển khai hệ thống thông quan điện tử, hải quan một cửa cho Việt Nam (gọi chung là dự án VNACCS/VCIS) do Bộ Tài chính Nhật Bản hỗ trợ Bộ Tài chính Việt Nam trong 3 năm 2012-2014, được cả hai bên đánh giá là hoạt động hợp tác thành công, đem lại lợi ích thiết thực cho hải quan, cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam. Thực tế, hệ thống đã hoàn thành và đi vào vận hành từ tháng 4/2014, đến nay hệ thống hoạt động ổn định trên toàn quốc thông quan cho 98% kim ngạch XNK. Hai bên sẽ tiếp tục củng cố kết quả đạt được thông qua tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống này, đồng thời sẽ cùng nhau xem xét về khả năng bổ sung và hoàn thiện hệ thống VNACCS/VCIS trong tương lai để phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Xem xét lĩnh vực quản lý hành chính thuế, hai bên đánh giá các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật dành cho phía Việt Nam đã và đang đem lại hiệu quả cụ thể; cơ quan thuế Việt Nam cũng đã đạt được những bước tiến nhất định trên phương diện hiện đại hóa thông qua ứng dụng CNTT. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yêu cầu và thách thức như: hợp lý hóa quy trình, lựa chọn công nghệ, kỹ thuật… Hai bên đồng ý đây là lĩnh vực cùng nhau cân nhắc để đẩy mạnh hợp tác chiều sâu trong thời gian tới.

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo hai Bộ Tài chính Việt Nam và Nhật Bản cùng nhau khẳng định cam kết tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp của hai nước cũng như của hai Bộ Tài chính.

 Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ tài chính