Tăng cường bảo đảm an toàn kho quỹ ngân hàng trong dịp Tết Nguyên đán 2014

Ngày 24/12/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có văn bản số 9618/NHNN-PHKQ về việc tăng cường bảo đảm an toàn kho quỹ ngân hàng trong dịp Tết Nguyên đán 2014.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản kho quỹ ngân hàng trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, trong điều kiện khối lượng tiền mặt giao nhận, bảo quản và vận chuyển trên đường trong dịp Tết sẽ tăng cao, tại văn bản này Thống đốc NHNN yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở giao dịch NHNN, Kho tiền Trung ương và các tổ chức tín dụng (TCTD) nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Kho tiền Trung ương chủ động phối hợp với lực lượng Cảnh sát bảo vệ xây dựng hoặc rà soát lại các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản tại trụ sở làm việc, kho tiền, nơi giao dịch tiền mặt và trên đường vận chuyển; kịp thời xử lý những sự cố nếu có.

Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Giám đốc Sở giao dịch NHNN, Tổng Giám đốc, Giám đốc các TCTD chỉ đạo rà soát thực tế công tác thu, chi tiền mặt đối với khách hàng, giao nhận nội bộ; quản lý kho tiền; tổ chức bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý giấy tờ có giá đang thực hiện tại đơn vị và trong hệ thống; đối chiếu với quy chế hiện hành, khâu nào chưa thực hiện đúng phải chỉnh sửa ngay theo quy định tại chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá ban hành kèm theo Quyết định số 60/2006/QĐ-NHNN ngày 27/12/2006 của Thống đốc NHNN.

Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, tiến hành kiểm tra, rà soát theo tiêu chuẩn quy định đối với các kho tiền, cửa kho tiền, các hệ thống thiết bị an toàn kho quỹ, các phương tiện bảo quản, vận chuyển tiền, công cụ hỗ trợ bảo vệ … đảm bảo hoạt động có hiệu quả trong mọi điều kiện. Tăng cường công tác bảo vệ, đảm bảo an toàn tài sản tại nơi giao dịch tiền mặt, kho tiền, vận chuyển tiền trên đường; chủ động phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, Công an,… xây dựng phương án phối hợp, hỗ trợ bảo vệ; đồng thời, kiểm tra, việc thực hiện các phương án phòng cháy chữa cháy, phương án bảo vệ, phương án chống đột nhập, cướp,… dưới mọi hình thức.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra việc thực hiện chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá; kiểm kê đột xuất, thực hiện nghiêm chỉnh việc kiểm kê tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá cuối ngày; trước khi nghỉ Tết phải tổ chức kiểm kê toàn bộ tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá và đưa vào bảo quản trong kho tiền và niêm phong cửa kho tiền theo đúng quy định. Đối với các kho tiền không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và không đảm bảo an toàn, phải chuyển hết tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá về bảo quản tại kho tiền trụ sở chính.

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho hoạt động vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá. Đặc biệt với TCTD khi giao nhận, vận chuyển vàng miếng từ NHNN về trụ sở đơn vị và ngược lại phải sử dụng xe chuyên dùng, có lực lượng áp tải, bảo vệ và có phương án phối hợp xử lý các sự cố xảy ra trên đường theo quy định.

Trường hợp xe vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá không thể đỗ bên trong trụ sở ngân hàng hoặc tại các phòng giao dịch, phải bố trí đủ nhân lực để thực hiện bốc xếp nhanh, gọn; tăng cường công tác bảo vệ, canh phòng để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình bốc xếp hàng.

Trong các ngày nghỉ Tết, phải bố trí đủ lực lượng bảo vệ kho tiền và phân công lãnh đạo đơn vị trực 24/24 giờ để chỉ đạo, xử lý kịp thời những việc đột xuất liên quan.

Nguồn: Trang tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam