Công bố TOP 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2017

Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) ngày 26/6 đã chính thức công bố Top 10 Ngân hàng thương mạiViệt Nam uy tín năm 2017. Đây là hoạt động thường niên của Vietnam Report, đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới tài chính - ngân hàng kể từ năm đầu tiên công bố 2012.
Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín là kết quả nghiên cứu của Vietnam Report, được xây dựng theo các nguyên tắc khoa học vàkhách quan, dựa trên sự tổng hợp các đánh giá về uy tín của ngân hàng từ các phương tiện truyền thông có ảnh hưởng (tính đến ngày 31/5/2017), từ góc nhìn của khách hàng cũng như của các chuyên gia tài chính.
Cụ thể, uy tín của các ngân hàng được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: (1) Năng lựcvà hiệu quả tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính kiểm toánnăm gần nhất (tổng tài sản, tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế, hiệu quả sử dụng vốn, tỷ lệ nợ xấu,... ) (được tính 30% trọng số điểm); (2) Uy tín truyền thôngđược đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về ngân hàng trên truyền thông (30% trọng số điểm); (3) Điều tra khảo sátvề mức độ nhận biết và sự hài lòng của khách hàng với các sản phẩm/ dịch vụ của ngân hàng;Điều tra, phỏng vấn sâu nhóm chuyên gia tài chính vềvị thế và uy tín của các ngân hàng trong ngành; và điều tra khảo sát bản thân các ngân hàng được thực hiện trong tháng 5/2017 về quy mô vốn, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, kế hoạch hoạt động trong năm,... (40% trọng số điểm).
Theo đó, những ngân hàng có mặt trong danh sách này về cơ bản được đánh giá có uy tín trong ngành, có năng lực tài chínhvà tiềm năng tăng trưởng trong giai đoạn 2016-2017.
Danh sách Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2017:

2017 07 27 danh sach ngan hang uy tin

Nguồn: Vietnam Report