Bản tin Thuế chuyên đề ngày 22/01/2021

Hướng dẫn thuế giá trị giá tăng (GTGT) đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư.

Công văn 4433/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 21 tháng 10 năm 2020 hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư.

Theo quy định hiện hành, trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư với mục tiêu để sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Tuy nhiên, quy định hiện hành chưa nêu rõ trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư với mục tiêu vừa để sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT vừa để sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT.

Theo đó, Công văn 4433/TCT-CS quy định trường hợp Công ty không tách riêng được phần dự án đầu tư sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT với phần dự án đầu tư để sản xuất sản phẩm không chịu thuế GTGT thì Công ty phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư với thuế suất 10%.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm