Print this page

Bản tin tháng 07 năm 2022

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 07 năm 2022 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

Chính sách Thuế

 • Công văn hướng dẫn triển khai việc gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất
  Sửa đổi quy định về hóa đơn, chứng từ và chính sách giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%
  Các công văn trả lời về thuế

Quy định về quản lý nhà nước

 • Quy định về sử dụng Quỹ phát triển Khoa học công nghệ
  Quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
  Quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế
  Hướng dẫn về cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
  Văn bản hợp nhất mới ban hành

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 07.2022