Print this page

Bản tin tháng 01 năm 2020

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 01 năm 2020.
Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 01 năm 2020 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
- Chính sách Thuế
+ Các công văn trả lời về thuế.
- Quy định về tài chính – Kế toán
+ Quy định về khung giá đất
+ Quy định về hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô
+ Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công
+ Hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước quản lý
- Quy định khác
+ Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước
+ Hướng dẫn một số quy định đối với các chức danh quản lý tại doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quản lý hoặc làm chủ sở hữu
+ Các văn bản hợp nhất mới ban hành
- Một số văn bản có hiệu lực từ tháng 1/2020

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 01 năm 2020