Print this page

Bản tin tháng 6 năm 2020

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 06 năm 2020.

Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 06 năm 2020 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:

- Chính sách Thuế
+ Các công văn trả lời về thuế.

- Quy định về Kế toán, Kiểm toán
+ Sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
+ Hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

- Quy định về quản lý Nhà nước
+ Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài
+ Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

- Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí

Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 06 năm 2020