Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết do Chính phủ ban hành

Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết do Chính phủ ban hành.
File đính kèm: Nghị định 20/2017/NĐ-CP