Chúc mừng Phòng Kiểm toán XDCB hoàn thành thắng lợi kế hoạch doanh thu năm Tài chính thứ Bảy

Vừa qua, tại Kim Bôi, Hòa Bình, Phòng Kiểm toán XDCB Hãng Kiểm toán AASC đã tiến hành tổng kết hoạt động năm tài chính thứ Bảy và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm Tài chính thứ Tám.

Theo thông tin từ Lãnh đạo phòng Kiểm toán XDCB và Kế toán trưởng Công ty, tính đến ngày 30/09/2014 - thời điểm kết thúc năm tài chính thứ Bảy của Hãng Kiểm toán AASC sau khi chuyển đổi từ DNNN thành Công ty TNHH có 2 Thành viên trở lên, doanh thu năm tài chính thứ Bảy của Phòng đạt 13,66 tỷ đồng, tăng 17% so với năm tài chính thứ Sáu, vượt chỉ tiêu kế hoạch do Ban Tổng Giám đốc Công ty giao và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội đồng Thành viên Công ty (HĐTV) lần thứ VII.

Trong khí thế tưng bừng thi đua của tất cả các Phòng, Ban, Chi nhánh AASC trước thềm Đại hội HĐTV AASC lần thứ VIII, Phòng Kiểm toán XDCB đã trở thành một trong số ít điểm sáng về tăng trưởng doanh thu của toàn Công ty. Tin vui này là một minh chứng sinh động cho sự lãnh đạo sáng suốt, bản lĩnh vững vàng của Chủ tịch HĐTV, Ban Tổng Giám đốc cùng với sự đồng thuận nhất tâm của toàn thể Kiểm toán viên và Nhân viên trong Phòng. Đây cũng là động lực, nguồn khích lệ to lớn lan tỏa tới các Phòng, Ban, Chi nhánh trong toàn Công ty thi đua thực hiện và hoàn thành kế hoạch năm tài chính thứ Tám, giữ vững và nâng tầm vị thế AASC là Hãng Kiểm toán đầu đàn trong Hệ thống các Công ty Kiểm toán của Việt Nam, từng bước ngang tầm với nhóm các Công ty Kiểm toán Big 4 đang hoạt động tại Việt Nam.

XIN CHÚC MỪNG THẮNG LỢI CỦA PHÒNG KIỂM TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN.

Phong KT XDCB tong ket

 

BBT