Print this page

Văn bản làm rõ kết luận Thanh tra

Ngày 14/03/2018, Thanh tra Chính phủ chính thức ra Kết luận số 355/KL-TTCP về việc Thanh tra Dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG), trong đó có nêu thông tin liên quan đến Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Sau đây, chúng tôi xin đăng tải toàn văn văn bản làm rõ thông tin:

2018 03 20 Ket luan thanh tra AVG 01

2018 03 20 Ket luan thanh tra AVG 01