Cục Thuế TP.Hà Nội hướng dẫn thực hiện Nghị định 52/2021/NĐ-CP đối với nhóm đối tượng là doanh nghiệp, tổ chức

Ngày 19/4/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Để giúp người dân, doanh nghiệp có thể áp dụng Nghị định dễ dàng, thuận lợi trong quá trình thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, mới đây Cục Thuế TP.Hà Nội đã có hướng dẫn chi tiết việc áp dụng Nghị định đối với từng nhóm đối tượng cụ thể, trong đó có nhóm đối tượng là doanh nghiệp, tổ chức.
 
Về đối tượng được gia hạn: Đối tượng gia hạn cụ thể được quy định tại Điều 2 Nghị định số 52/2021/NĐ-CP. Theo đó, ngoài các đối tượng chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh Covid như Nghị định số 41/2020/NĐ-CP thì tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP quy định bổ sung đối tượng được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất so với Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, bao gồm:
(1) Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau:
- Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;
- Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng);
- Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị;
- Thoát nước và xử lý nước thải.
(2) Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế sau:
- Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.
 
Về thời gian gia hạn:
- Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh):
+ Gia hạn 05 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021 và quý 1, quý 2 năm 2021;
+ Gia hạn 04 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng tháng 7 năm 2021;
+ Gia hạn 03 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng tháng 8 năm 2021;
- Gia hạn 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021. Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
- Gia hạn 06 tháng tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021. Thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2021.
 
Về điều kiện và thủ tục gia hạn: Để được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 52/2021/NĐ-CP, trước tiên Người nộp thuế phải nộp đủ các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng (nếu có) vào ngân sách nhà nước trước ngày 30/7/2021. Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được thực hiện theo quy định tại Điều 57 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Ngoài ra, người nộp thuế phải gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất ngày 30/7/2021. Trường hợp người nộp thuế có các khoản được gia hạn thuộc nhà nước cho thuê đất tại nhiều địa bàn cơ quan thuế quản lý khác nhau thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế phải có trách nhiệm truyền thông tin sao gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế quản lý khoản thu có liên quan.
Lưu ý: Cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đề nghị gia hạn.
Nghị định cũng quy định rõ, người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo quy định.
 
Phương thức gửi Giấy đề nghị gia hạn: Người nộp thuế có thể gửi giấy đề nghị gia hạn thông qua các phương thức sau: (1) Bằng phương thức điện tử: Tổng cục Thuế nâng cấp các ứng dụng Thuế điện tử (Etax 1.9.0, iCaNhan 3.0.4, Itaxviewer 1.7.5, Hỗ trợ kê khai 4.5.7) để hỗ trợ người nộp thuế lập và gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất năm 2021 (Giấy đề nghị gia hạn) bằng phương thức điện tử; (2) Gửi qua đường bưu chính; (3) Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế.