Thông báo kế hoạch đào tạo dành cho trợ lý mới vào nghề năm 2021

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xin thông báo kế hoạch đào tạo dành cho trợ lý mới vào nghề khối kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Chi tiết xem tại đây: http://doc.aasc.com.vn/ThongBaoDaoTaoTroLyMoiNam2021

Kế hoạch đào tạo trợ lý mới vào nghề năm 2021:

  • - Khóa đào tạo bắt đầu từ ngày 14/06/2021 đến ngày 25/06/2021.
  • - Thời gian học các buổi trong ngày: sáng từ 8h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h00.
  • - Hình thức đào tạo: Đào tạo trực tuyến qua phần mềm ZOOM. Cách thức truy cập sẽ được Công ty gửi mail hướng dẫn.
  • - Tài liệu đào tạo: Công ty sẽ gửi mail cho các học viên trước khi khóa học bắt đầu.

Các nhân viên có tên trong danh sách đào tạo lưu ý tham gia khóa học đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Mọi thắc mắc xin liên hệ theo số máy bàn của Công ty: 0243.824.1990/ 0.