Danh sách ứng viên trúng tuyển Trợ lý kiểm toán BCTC và Trợ lý Kỹ thuật viên Kiểm toán BC QTĐT tại Hà Nội năm 2024

Hãng Kiểm toán AASC thông báo danh sách ứng viên trúng tuyển Trợ lý Kiểm toán Báo cáo Tài chính và Trợ lý Kỹ thuật viên Kiểm toán Báo cáo Quyết toán Công trình hoàn thành tại Trụ sở Hà Nội năm 2024 tại đây: Danh sách trúng tuyển Trợ lý KT BCTC và Trợ lý Kỹ thuật viên KT BCQTĐT tại Hà Nội.

Thông tin cụ thể về thời gian ký Hợp đồng lao động và thời gian đào tạo, đề nghị các ứng viên xem chi tiết trên email đã gửi cho từng ứng viên. Xin vui lòng trả lời bằng email để xác nhận về thời gian có thể tham dự khóa đào tạo của chúng tôi không muộn hơn 24h ngày 15/11/2023.

Nếu cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ theo số máy bàn của AASC: 0243.824.1990/ 0 trong giờ hành chính.