THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP KIỂM TOÁN BCTC VÀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TẠI HÀ NỘI VÀ QUẢNG NINH TRÚNG TUYỂN NĂM 2022

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xin thông báo danh sách sinh viên thực tập kiểm toán BCTC và dịch vụ kế toán tại Trụ sở Hà Nội và Chi nhánh Quảng Ninh trúng tuyển năm 2022.

Chi tiết xem tại đây:

Danh sách trúng tuyển sinh viên thực tập kiểm toán.

Danh sách trúng tuyển sinh viên thực tập kế toán.

Trước khi bắt đầu quá trình thực tập tại Công ty, Công ty có tổ chức chương trình đào tạo dành cho SVTT trong tháng 12 năm 2021

Thông tin cụ thể về hình thức đào tạo và thời gian đào tạo sẽ được Công ty thông báo trên website và trao đổi trực tiếp với SVTT qua điện thoại.

Mọi thắc mắc xin liên hệ theo số máy bàn của Công ty: 0243.824.1990/ 0.