Thông báo danh sách đào tạo sinh viên thực tập năm 2019: Đợt 2 (19,20/12/2019) và Đợt 3 (23,24/12/2019)

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xin thông báo danh sách đào tạo sinh viên thực tập năm 2019 đợt 2 và đợt 3 như sau:

Danh sách đào tạo SVTT đợt 2 và đợt 3 năm 2019.

Địa điểm đào tạo tại: Phòng đào tạo tầng 9 của Trụ sở Công ty tại Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Thời gian đào tạo đã được ghi rõ theo từng đợt trong danh sách trên, mỗi đợt học thời gian cụ thể như sau: Buối sáng từ 8h00 đến 11h30; Buối chiều từ 13h30 đến 17h00.
Các sinh viên thực tập khi tới đào tạo gửi xe ở khu tập thể tại số 1A Lê Phụng Hiểu, và có mặt tại phòng đào tạo trước 8h sáng.

Mọi thắc mắc xin liên hệ theo số máy bàn của Công ty: 0243.824.1990/ 0.