Hợp tác và hội nhập

Từ ngày 27/7 – 31/7/2016 tại khách sạn Marriot - Hà nội, Hãng Kiểm toán AASC đã chủ trì tổ chức Hội nghị HLB Quốc tế khu vực Châu Á…
ICAEW, tổ chức nghề nghiệp kế toán và tài chính hàng đầu thế giới, vừa ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với Hội Kế toán và Kiểm toán Việt…
Thực hiện Chiến lược phát triển Hãng Kiểm toán AASC đến năm 2020, tầm nhìn 2030, từ ngày 21/02/2014 đến ngày 25/02/2014, đoàn công tác Hãng Kiểm toán AASC do:…
Thực hiện Chiến lược phát triển Hãng Kiểm toán AASC, từ ngày 06/01/2014 đến ngày 10/01/2014, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc AASC Ngô Đức Đoàn và Phó Tổng Giám…
Với mục tiêu tăng cường năng lực quản lý quản lý tài chính cho các dự án được IFAD tài trợ ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương,…
Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 05 năm 2012, đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán(AASC), Ông Đỗ Mạnh Cường…
Sáng ngày 20 tháng 3 năm 2013, tại trụ sở Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC), Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám…
Tiếp theo buổi thăm và làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam, ngày 16/05/2013, Chủ tịch HLB quốc tế Ngà Robert Tautges đã đến thăm và làm việc với…
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, sáng ngày 17/05/2013, Chủ tịch HLB Quốc tế Ngài Robert Tautges đã tới thăm và làm việc với đại…