Thông tin thực tập

Liên quan đến thời hạn nộp hồ sơ cho Chương trình tuyển dụng Sinh viên thực tập năm 2018, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn sinh viên…
Chương trình thực tập sinh năm 2018 của Hãng Kiểm toán AASC (AASC) sẽ cung cấp cho các bạn sinh viên cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc tại…