Cơ hội nghề nghiệp

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (gọi tắt là HÃNG KIỂM TOÁN AASC), thành viên HLB Quốc tế tại Việt nam - Mạng lưới Quốc tế các hãng kiểm…
Thực hiện chiến lược phát triển Hãng trong những năm tiếp theo, chúng tôi hiện có nhu cầu tuyển dụng 01 Tư vấn Kế toán cao cấp và 01 Tư…
Chúng tôi tin rằng AASC là một trong những cơ hội tốt nhất cho sự nghiệp của bạn. Bạn được khuyến khích xây dựng và phát triển sự nghiệp của…