Cơ hội nghề nghiệp

Mã chương trình: CT03/2017 Hãng Kiểm toán AASC là doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyên ngành kế toán kiểm toán và tư vấn được thành lập đầu tiên và duy…
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thông báo thời gian địa điểm đào tạo Trợ lý mới vào nghề - Đợt 1 năm 2017 như sau: - Thời gian:…
Để chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cho Chiến lược phát triển Công ty và thực hiện hoàn thành xuất sắc kế hoạch kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế,…
HÃNG KIỂM TOÁN AASC là một trong hai Công ty kiểm toán được thành lập đầu tiên tại Việt Nam. Qua gần một phần tư thế kỷ, AASC liên tục…
Mã chương trình: CT01/2017 Hãng Kiểm toán AASC là doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyên ngành kế toán kiểm toán và tư vấn được thành lập đầu tiên và duy…
Mã chương trình: CT02/2016 Hãng Kiểm toán AASC là doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyên ngành kế toán kiểm toán và tư vấn được thành lập đầu tiên và duy…
Mã chương trình: CT00/2016 Hãng Kiểm toán AASC cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tích hợp bao gồm: Kiểm toán, Kế toán, Thuế, Tư vấn và Tư vấn…