Cơ hội nghề nghiệp

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thông báo thời gian địa điểm thi tuyển nhân viên mới năm 2017 như sau: - Thời gian thi: 7h45 sáng chủ nhật…
Mã chương trình: CT01/2017 Hãng Kiểm toán AASC là doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyên ngành kế toán kiểm toán và tư vấn được thành lập đầu tiên và duy…
Mã chương trình: CT02/2016 Hãng Kiểm toán AASC là doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyên ngành kế toán kiểm toán và tư vấn được thành lập đầu tiên và duy…
Mã chương trình: CT00/2016 Hãng Kiểm toán AASC cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tích hợp bao gồm: Kiểm toán, Kế toán, Thuế, Tư vấn và Tư vấn…