Bản tin tháng 08 + 09 năm 2021

Bản tin Chính sách Thuế và văn bản pháp luật tháng 08 + 09 năm 2021.
 
Hãng Kiểm toán AASC trân trọng kính mời Quý vị tham khảo Bản tin Văn bản pháp luật số 08 + 09 năm 2021 bao gồm các thông tin cập nhật quan trọng sau:
 
-  Chính sách Thuế 
 
 • +  Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
  +  Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa
  +  Các công văn trả lời về thuế
 
-  Quy định về tài chính
 
 • +   Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
  +   Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021 – 2025
  +   Quyết định về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
 •  
-   Quy định về chứng khoán
 
 • +   Quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác
  +   Hướng dẫn một số điều về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
  +   Hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 •  
-   Quy định khác
 
 • +   Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
  +   Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài
  +   Hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài
  +   Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
 •  
Vui lòng xem chi tiết theo đường link: Bản tin tháng 08+09 năm 2021