Quy định mới

Thông tư số 8/2021/TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2021 ban hành chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán…
Thông tư số 31/2019/TT-NHNN ngày 30/12/2019 quy định hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô.File đính kèm: Thông tư số 31/2019/TT-NHNN
Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụFile đính kèm: Nghị định 119/2018/NĐ-CP
Thông tư 16/2018/TT-BTC hướng dẫn về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.…
Nghị định 39/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.File đính kèm: Nghị định 39/2018/NĐ-CP
Nghị định 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.File đính kèm: Nghị định 41/2018/NĐ-CP
Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kếtFile đính kèm: Thông tư 41/2017/TT-BTC
Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết do Chính phủ ban hành.File đính kèm: Nghị định 20/2017/NĐ-CP
Thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh…

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/aasccomv/public_html/web/templates/nyirok/html/com_k2/templates/default/category.php on line 254