Trách nhiệm xã hội

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2013; Căn cứ Kế hoạch số 93-KH/ĐTN-BTC ngày 4/7/2013 của Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ…
Ngày 18/05/2013, Chủ tịch HLB Quốc tế và đại diện AASC đã cùng sang thăm các em nhỏ có hoàn cảnh mồ côi tại chùa Bồ Đề - Gia Lâm…
Để góp phần chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung, chiều ngày 8/10/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Lễ Quyên góp ủng hộ đồng…