기업의 사회적 책임

Hưởng ứng Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021 do Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phối hợp với Đoàn khối các Cơ quan Trung ương…
Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại…
Sáng ngày 18/06/2019, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính đã phối hợp với Công đoàn Bộ, Cụm 4 – Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Viện Huyết học và…
Sáng ngày 03/08/2018, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính đã phối hợp với Công đoàn Bộ, Cụm 4 – Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Viện Huyết học và…
Hưởng ứng Lễ phát động ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2017 do Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phối hợp với Viện huyết học và…
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2014; Căn cứ Kế hoạch số 81-KH/ĐTN-BTC ngày 30/06/2014 của Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ…
2013년 공산주의청년동맹의 작업 일정과 운동을 이행하기 위해; 공산주의청년동맹 상무위원회의 2013년 7월 4일자 계획 No.93-KH/ĐTN-BCT에 따라
Ngày 18/05/2013, Chủ tịch HLB Quốc tế và đại diện AASC đã cùng sang thăm các em nhỏ có hoàn cảnh mồ côi tại chùa Bồ Đề - Gia Lâm…
Để góp phần chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung, chiều ngày 8/10/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Lễ Quyên góp ủng hộ đồng…