Thông tin thực tập

Chương trình thực tập sinh năm 2022 của Hãng Kiểm toán AASC (AASC) sẽ cung cấp cho các bạn sinh viên cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc tại…