Internship programme

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xin thông báo danh sách thí sinh tham dự phỏng vấn sinh viên thực tập và trợ lý kiểm toán viên năm 2019.…
Chương trình thực tập sinh năm 2020 của Hãng Kiểm toán AASC (AASC) sẽ cung cấp cho các bạn sinh viên cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc tại…