Banking and capital markets

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để điều hành chính sách tiền tệ nhằm giảm mặt bằng lãi…
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 2845/NHNN-TTGSNH ngày 21/4/2023 gửi các TCTD về việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động tư vấn, giới thiệu, cung…
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 2845/NHNN-TTGSNH ngày 21/4/2023 gửi các TCTD về việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động tư vấn, giới thiệu, cung…
Trước tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, bám sát các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước…
Sau hơn 20 năm phát triển, cấu trúc thị trường vốn (TTV) của Việt Nam đã được định hình rõ nét, gồm hai cấu phần chính là thị trường chứng…
Năm 2020, kinh tế thế giới chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, nhiều nước rơi vào khủng hoảng kép về y tế và kinh tế, kinh tế…
In the past 8 months, estimately, FDI projects were disbursed $8.5 billion, increasing by 7.6% in comparison with the same period of 2014. According to Foreign Investment Agency (Ministry of…
Towards the anniversary of Independence Day September 2, a short-term loan program for domestic currency with a preferential interest rate for businesses will be performed from August 21 to December…
The State Bank of Vietnam increased exchange rate by 1% and expands exchange rate band to 1% on August 19. Commenting on this, Mr. Pham Hong Hai-General Director of HSBC…
On August 19, 2015, the State Bank of Vietnam has decided to adjust exchange rate USD/VND. Accordingly, the average inter-bank VND/USD exchange rate increases from 21.673 to 21.890 (by +1%),…
The State Bank of Vietnam (SBV) recently issued Circular 36/2014/TT-NHNN on capital adequacy and liquidity requirements for commercial banks. Circular 36 is said to have an impact on the stock…
From April 01, 2014, the charges applied to the auction sale of securities according to the Securities Law will be promulgated in Circular No. 09/2014/TT-BTC issued by Ministry of Finance.
The State bank of Vietnam has just issued new Circular No. 09/2014/TT-NHNN providing on classification of assets, levels and method ofsetting up of risk provisions, and use of provisions against…
On  February 18, 2014, Moody's issued the report about the outlook of banking system in 2014, which assessed the bad debt ratio of the banking system of Vietnam must be…
On December 31, 2013, the Government issued Decree No. 222/2013/ND-CP on cash payment (Decree 222). This Decree shall take effect from 01/3/2014.
On December 31, 2013, the State Bank of Vietnam (SBV) issued Circular No. 35/2013/TT-NHNN guiding the implementation of some provisions on the prevention of money laundering.
On 7/8/2013, at the Government Office, the Deputy Prime Minister Vu Van Ninh has met the Director of World Bank in Vietnam (WB), Ms. Victoria Kwakwa. At the meeting, on…