AASC news

Nhận lời mời của Ban Giám hiệu, BCH Đoàn Trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân, ngày 24 tháng 3 năm 2019, Hãng Kiểm toán AASC đã đồng hành cùng…
Hòa chung không khí rộn ràng của cả nước, sáng ngày 12/2/2019 (tức mùng 8 Tết Kỷ Hợi), Chủ tịch HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các Phòng/ Ban,…
On 31/1/2019, AASC Auditing Firm jubilantly organized the Labor Conference and received noble rewards from the President and the Prime Minister. Attending the Conference were all members of the Board…
Sáng ngày 30 tháng 01 năm 2019, Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch HĐTV Ngô Đức Đoàn, Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc thường trực, Kế toán…
On 21/12/2018, at AASC’s Headquarter, AASC organized a meeting toward 74th anniversary of the VPA (22/12/1944-22/12/2018) and the 29th anniversary of National Defense Day (22/12/1989-22/12/2018). Attending the meeting were Chairman…
On 24 November 2018, at AASC’s headquarter, the 12nd Board of Member’s meeting was successfully held.Speaking at the Meeting, Chairman Ngo Duc Doan recognized and praised the efforts of members…
On 28 October 2018, at the Minh Kiet Stadium, Hai Ba Trung District - Hanoi, AASC Auditing Firm organized the AASC Sports Festival 2018 - AASC Cup and Aerobic Competition…
On 25 October 2018, AASC Auditing Firm successfully held the Trade Union Congress of the term 2018 - 2023. The Congress was honored to receive the Standing Vice Chairman of…
On 19/10/2018, at AASC headquarter, Board of General Directors and Trade Union Committee held a warm meeting to celebrate female members of the Board of Members, female auditors, officers and…
On 12/09/2018, at the head quarter, AASC held a meeting on 25th anniversary of supplementing audit services and rebranding to AASC Auditing Firm. Attendees of the meeting include Dr. Pham…